Logo skoly
pismeno A

rieda 1 - Včielky

Triedna učiteľka: Gabriela Kolodzejová
Učiteľka: Nikola Šurinová

Kto sú Včielky?

Včielkami sú deti vo veku 5-6 rokov, ktoré stretávajú a objavujú nové možnosti. Naša trieda pre staršie deti je miestom, kde sa rastie, učí sa a baví sa v jedinečnom spoločenskom prostredí. Tu je pohľad na to, čo vaše deti robia v našej triede:

Rozvíjajú svoje akademické zručnosti:
Učíme deti základy matematiky a čítania prostredníctvom hravých a interaktívnych aktivít. Pomáhame im rozvíjať kritické myslenie a riešiť jednoduché problémy.

Tvorivé vyjadrovanie:
Podporujeme kreativitu detí cez výtvarné umenie, modelovanie, maľovanie a iné kreatívne projekty. Týmto spôsobom sa učia vyjadrovať svoje myšlienky a emócie.

Spoločenské a komunikačné zručnosti:
Deti sa učia komunikovať, zdieľať a riešiť konflikty s ostatnými deťmi. Pomocou skupinových aktivít budujeme ich schopnosti práce v tíme.

Pohybová aktivita:
Zabezpečujeme dostatok času na vonkajší pohyb a aktivity, ktoré posilňujú ich fyzické zdravie a motorické zručnosti.

Rozvoj reči:
Aktivne podporujeme rozvoj reči cez čítanie, rozprávanie príbehov a interaktívne rozhovory. Deti sa učia vyjadrovať svoje myšlienky jasne a sebavedomo.

Kultúrne a ekologické vzdelávanie:
Deti sa zoznamujú s rôznymi kultúrami, tradíciami a ekologickými princípmi prostredníctvom vzdelávacích hier a aktivít.

Rozvoj sebavedomia a nezávislosti:
Podporujeme deti, aby boli nezávislé a sebavedomé. Učia sa základným zručnostiam, ktoré im umožňujú zvládať rôzne situácie.

Príležitosti na kreatívne divadlo a hudbu:
Deti majú možnosť zúčastňovať sa na jednoduchých divadelných predstaveniach a hudobných aktivitách, ktoré rozvíjajú ich umelecké nadanie.