Logo skoly
pismeno A

alendár akcií pre šk. rok 2024/2025

2024

aug
16.
1. trieda
2. trieda

Zrušenie letnej prevádzky MŠ

2025