Logo skoly

Rada rodičov

Predseda

Martina Schullerová - zástupca za VIII.A

Členovia

I.A - Marianna Tižová
I.B - Attila Tóth
II.A - Anna Čišovská
II.B - Peter Choreň
III.A - Ivana Kecerová
IV.A - Tatiana Antolíková (podpredsedníčka RR)
V.A - Jana Rečičárová
VI.A - Richard Goron (Revízna komisia)
VI.B - Marcela Mezeiová
VII.A - Darina Papcunová
VIII.A - Martina Schullerová
IX.A - Gabriela Kolodzejová