Logo skoly
pismeno A

edáleň

Stravovanie je zabezpečované školskou jedálňou Juhoslovanská 2, Košice. Všetci, ktorí majú o stravovanie záujem, musia byť na stravu prihlásení a mať zakúpený čip.

Jedálny lístok

Aktuálny jedálny lískok je dostupný TU

Prihlásenie / odhlásenie zo stravovania

Všetci, ktorí majú o stravovanie záujem, musia byť na stravu prihlásení a mať zakúpený čip. V prípade, že sa žiak nemôže dostaviť na obed, je možné ho odhlásiť telefonicky, najneskôr do 7:45 daného dňa.

Viac informácií ohľadne prihlasovania a odhlasovania z jedálne nájdete TU

Kontakt

+421 907 772 083
https://www.sjjuhoke.sk/