Logo skoly
pismeno A

ýchovný poradca

RNDr. Renáta Marcinčáková PhD.

zsgorazdzastupkyna2@gmail.com

Výchovný poradca poskytuje pedagogické poradenstvo:

Konzultačné hodiny

Žiaci - každý deň počas prestávok a podľa potreby žiaka
Rodičia - vo vopred dohodnutom termíne