Logo skoly
pismeno A

rieda 2 - Lienky

Triedna učiteľka: Soňa Lechmanová
Učiteľka: Daniela Bodnárová

Kto sú Lienky?

Lienkami sú deti vo veku 3-4 rokov, ktoré stretávajú a objavujú nové možnosti. Naša trieda pre mladšie deti je miestom, kde začína ich vzdelávací a spoločenský rast. Tu je pohľad na to, čo vaše deti robia v našej triede:

Rozvíjajú jemnú motoriku:
Naše aktivity zahŕňajú výtvarné umenie, maľovanie, lepenie a hry s rôznymi materiálmi, čo pomáha rozvíjať ich jemnú motoriku a kreativitu.

Spoločenské interakcie:
Učíme deti zdieľať, komunikovať a pracovať v tíme. Hry a spoločné aktivity posilňujú sociálne dovednosti.

Základy vzdelávania:
Venujeme sa základným vzdelávacím témam, ako sú farby, tvary, čísla a abeceda. Pomáhame deťom začať rozumieť svetu okolo nich.

Rozvoj reči:
Kladieme dôraz na rozvoj reči prostredníctvom rozprávok, piesní a jednoduchých rozhovorov. Podporujeme komunikáciu v rámci skupiny.

Pohybová aktivita:
Naše deti majú prístup k vonkajšiemu ihrisku, kde sa môžu hrať a dostať zo seba svoju energiu. Rovnako organizujeme jednoduché cvičenie a tanečné aktivity.

Rozvoj sebavedomia:
Podporujeme deti v objavovaní seba samých a svojich schopností. Chceme, aby mali sebaistotu v procese učenia.

Príroda a prostredie:
Sme obklopení prírodou a učíme deti chrániť a rešpektovať ju. Zoznamujeme ich s rôznymi aspektmi prírody a ekológie.