Logo skoly
pismeno A

uchovné aktivity

Duchovný správca školy

Mgr. Michal Galmus

kabinet na II. poschodí

Sviatosť zmierenia

Žiaci - v piatok počas 3. - 5. hodiny alebo po dohode
Rodičia - vo vopred dohodnutom termíne

Duchovné aktivity na našej škole

2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
photo

Duchovná obnova zamestnancov školy

V predposledný augustový deň učitelia a ostatní za...