Logo skoly
pismeno A

ktuality v šk. roku 2022 / 2023

2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
photo

Zoznam pomôcok pre aktuálny šk. rok

Na stránke školy je zverejnený zoznam pomôcok pre nadchádzajúci šk. ro...

photo

Oznam vedúcej ŠJ

Školská jedáleň žiada rodičov, ktorí majú záujem o stravovanie svojich...

photo

Jazyková komunikačná škola

CZŠ s MŠ sv. Gorazda ponúka pre žiakov v priestoroch našej školy komun...

photo

Zrušenie letnej prevádzky MŠ

Riaditeľstvo CZŠ s MŠ sv. Gorazda oznamuje, že z dôvodu nízkej účasti ...