Logo skoly
pismeno A

ažili sme

2024 / 2025
2023 / 2024
2022 / 2023
photo

Fašiangový karneval

Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti a karnevalo...

photo

Vianočná besiedka

Dňa 19.12.2023 sa nám naši škôlkari predstavili na...

photo

Vianočné tvorivé dielničky v MŠ

V stredu ráno sa naša materská škola premenila naj...

photo

Vianočné vystúpenie škôlkárov

Naši škôlkari zatancovali, zaspievali a zavinšoval...

photo

Dožinková slávnosť v MŠ

Na jeseň zbierajú hospodári úrodu z polí a záhrad....

photo

Október - Čas obdarovať starkých

Naši škôlkári vystúpili s krátkym programom v Kult...

photo

Milión detí sa modlí ruženec

Vďaka o. Michal za prípravu a duchovné vedenie pri...

photo

Mesiac úcty k starším

Mesiac október má viacero prívlastkov, jedným z ni...

photo

Fatimská sobota v Klokočove

V sobotu 07.10.2023 sme putovali na mariánske pútn...

photo

Mestská polícia

V piatok 06.10.2023 navštívili príslušníci mestske...

photo

Zaváranie jabĺk

V týchto chladnejších jesenných dňoch sa z našej m...

photo

Rozprávočka o Šípkovej Ruženke

Včerajší deň sa niesol v duchu zábavy. Deti z MŠ s...

photo

Beseda detí o zdravej výžive

Nedávno si pani vedúca ŠJ pripravila pre našich na...

photo

Európsky týždeň športu

Naša škola sa opäť zapojila do Európskeho týždňa š...

photo

Slávnostné otvorenie školského roka

V pondelok 4. septembra 2023 sme slávnostne otvori...