Logo skoly
2. trieda

Zdravé oči v skôlke

event

3. 12. 2023

Program s celoslovenským pokrytím je zameraný na preventívne merania zraku v materských školách. Tento rok aj v našej MŠ. Skríningové merania zrakových parametrov sú pre deti od 3 do 6 rokov a realizujú sa  bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku. Pritom práve včasné diagnostikovanie týchto porúch je pre ich korekciu či úplné vyliečenie kľúčové.
Ďakujeme!
Viac informácií nájdete TU