Logo skoly
1. trieda
2. trieda

Začiatok šk. roka 2023/2024

event

4. 9. 2023

pin_drop

kmeňové triedy

Vážení rodičia, milí žiaci!
V mene všetkých zamestnancov školy Vás srdečne pozývam 4. septembra 2023 na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024.
Program:
8:00 - stretnutie žiakov 2.- 9. ročníka vo svojich triedach
9:00 - slávnostná sv. liturgia v kaplnke na Helsinskej ulici s účasťou všetkých žiakov, aj prvákov so svojimi rodičmi + posvätenie aktoviek prvákom
10:00 - 11:00 - organizácia školského roka (triedni učitelia)
od 11:00 - obed
11:30 - 17:00 - ŠKD (žiaci 2.- 4. ročníka)
Teším sa na stretnutie!
Mgr. Iveta Rošková
riaditeľka školy