Logo skoly
1. trieda
2. trieda
Voľný čas

Požehnané vianočné sviatky!

event

8. 1. 2024

Požehnané prežitie vianočných sviatkov Vám želá Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice.