Logo skoly
Voľný čas

Daruj štedrú večeru

event

6. 1. 2024

OZ Dobré srdce - Good heart organizuje od 01.12. do 6.1.2024 vianočnú zbierku Daruj štedrú večeru. Cieľom je pripraviť pre rodiny v núdzi pokojnejšie a radostnejšie Vianoce. Pomôžte pomáhať tým najzraniteľnejším a darujte štedrú večeru osamelým mamičkám a ich deťom. Vašich 7 € nasýti na Vianoce jedného člena rodiny. Prispieť môžete na webovej stránke 
SK58 8330 0000 0020 0164 5168.
Vaše dary pomôžu rodinám ako je Zuzkina. Je mamkou piatich detí. Vianoce už navždy budú mať v tejto rodine aj trpkú príchuť. Pripomínajú smrť milovaného manžela a otca. Bol onkologický pacient. Pracoval do posledných chvíľ, kým vládal. Statočne ukrýval bolesti pred deťmi, aby netrpeli. Sú to už takmer 3 roky. Zuzka doteraz usilovne pracovala v dvoch zamestnaniach. Napriek veľkej snahe, príjmy rodiny boli veľmi nízke. Nešťastie nechodí po horách....mamka tiež ochorela, všetky príznaky naznačujú sklerózu multiplex.
Podporte osamelé matky a ich rodiny ešte dnes a darujte im štedrú večeru! Za podanú ruku tým, ktorí nedokážu kráčať sami, zo srdca ďakujeme. 
Za láskavú pomoc a uverejnenie ďakujeme. So želaním požehnaného adventného času. OZ Dobré srdce
Viac informácií nájdete TU